Gichin Funakoshi Masutatsu Oyama Kyokushinkai Kanku
Masutatsu Oyama
(1923 - 1994)

                     

Zurück